Visie

Over CVO

De visie van CVO

Het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) is een unieke partij. CVO is namelijk de enige lokaal-christelijke partij van de gemeente Oldebroek. De andere actieve partijen in Oldebroek hebben een andere identiteit, of zijn partijen met een landelijke tak.

De protestants-christelijke identiteit van onze partij betekent concreet dat we geloven in God, die deze wereld heeft geschapen en nog altijd bestuurt. We geloven dat de Bijbel Gods onfeilbaar Woord is, dat we willen hanteren in al ons doen en laten, ook binnen de partij. We onderschrijven de Twaalf Artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Onze christelijke visie is ook officieel vastgelegd in onze Statuten, Artikel 2.

Het lokale element van onze partij zit erin dat CVO alleen vertegenwoordigd is in Oldebroek. We zijn niet in andere gemeenten aanwezig, en ook niet provinciaal of landelijk. Daardoor zijn we onafhankelijk, en kunnen we expliciet en uitsluitend opkomen voor het belang van de Oldebroekse gemeente en haar inwoners. Uiteraard onderhouden we wel goede contacten met andere politieke partijen, ook op landelijk niveau, om zo onze belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.

Onze 5 kernwaarden zijn: christelijk, lokaal, eerlijk, rechtvaardig en duidelijk.

Daarbij zetten we in de Oldebroekse context in het bijzonder in op een dienstbare overheid. Dit staat of valt met een goede communicatie naar de raad, maar nog veel belangrijker: naar onze inwoners. De overheid moet daarbij transparant zijn en betrokkenheid tonen.

CVO maakt zich zorgen over de hedendaagse (ideologische) ontwikkelingen van de overheid. In het bijzonder de alsmaar doorgaande centralisaties en doorgeschoten progressief-liberale ideologie. Wij geloven juist in de menselijke maat, de kracht van kleinschaligheid, een bestuur dicht bij de burger en het koesteren van onze lokale plattelandsidentiteit, gevormd door de christelijke cultuur.

De vertaling van deze visie naar concrete politieke standpunten is te vinden in ons speerpuntenprogramma (2022-2026)

RSIN-nummer: 864813806

Copyright © CVO Website door Tobias Seppenwoolde