Geschiedenis

Over CVO

De Geschiedenis van CVO

De oprichting van CVO

Het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) zag eind januari 2022 het levenslicht, nadat de lokale SGP-afdeling meermaals uitgesproken wensen van de eigen leden, geuit via ruimschoots aangenomen moties op de ledenvergadering, had genegeerd. Veel mensen konden zich op dat moment niet (meer) herkennen in het politieke landschap van Oldebroek, en van meerdere kanten ontstond de wens om een nieuwe, lokaal-christelijke partij op te richten, die een groot gedeelte van de Oldebroekse bevolking weet aan te spreken.

Na uitgebreide overwegingen, werd op de laatste dagen van januari besloten om met een blanco lijst deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart dat jaar. Immers, op dat moment was het al niet meer mogelijk om met een eigen partijnaam deel te nemen aan de verkiezingen. Op 12 januari 2023 is CVO officieel opgericht als (politieke) vereniging bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarbij is ook het partijbestuur ingeschreven.

Uitslag verkiezingen 2022

Met slechts 1,5 maand tot de verkiezingen, heeft CVO met destijds nog een beperkt aantal mensen en vooral ook een beperkt aantal middelen campagne gevoerd. Desalniettemin heeft de uitslag ons positief verrast, zelfs overvallen. Op 16 maart haalden we als nieuwkomer maar liefst 1425 stemmen, wat overeenkomt met 13,5% van de kiezers. Daarmee behaalden we 3 raadszetels, en werden we de grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. In Oosterwolde werd CVO zelfs de grootste partij, en in Oldebroek de tweede partij. CVO blijkt in een grote electorale behoefte te voorzien.

Rol in de oppositie

CVO heeft in de campagnetijd al aangegeven dat we er klaar voor waren om bij een verkiezingsoverwinning gelijk mee te besturen via het college. Dit was voor ons een principiële keuze: ook al ben je nieuw, als je vertrouwen krijgt van de kiezer, moet je ook bereid zijn om je kiezers en je ideeën binnen het college te willen vertegenwoordigen.

Echter, na een beschamende formatie (onder leiding van de CU en diens (in)formateur), belandde CVO in de oppositie. Ondanks dat dit als grootste winnaar van de verkiezingen een teleurstelling was, hebben we nu de mogelijkheid om het college 4 jaar lang kritisch op de inhoud te volgen. Als luis in de pels proberen we het optimale resultaat voor onze gemeente en inwoners te realiseren. Dit doen we vanuit een kritische maar ook constructieve opstelling.

Copyright © CVO Website door Tobias Seppenwoolde