Standpunten

Werken vanuit verbinding

Het Christelijk Verbond Oldebroek is een lokale én christelijke partij.
Met de Bijbel als basis, hebben we de volgende speerpunten.

Gemeentefusie
Schoolzwemmen
Rondweg
Ondernemers
Zorg
Cultuur
Coronapas
Landschap
Gezin & Familie
Bouwen
Rustdag
Lastenverhoging

Oldebroek moet zelfstandig blijven. Geen gemeentefusie.

CVO wil graag goed samenwerken met buurgemeenten. Maar Oldebroek moet zijn eigenheid behouden en zelfstandig blijven. Daarom zegt CVO: geen gemeentelijke fusie!

Voor een herintroductie van schoolzwemmen.

Jaren geleden is het schoolzwemmen helaas afgeschaft. CVO wil de mogelijkheden van zwembad De Veldkamp graag benutten. Daarom wil CVO een herintroductie van het schoolzwemmen. Zo krijgt ieder kind een belangrijk zwemdiploma!

Geen rondweg in Oldebroek.

CVO wil geen rondweg in Oldebroek. Waar veel partijen dit vraagstuk voor zich uit blijven schuiven door eerst 'onderzoek' te willen doen, wil CVO juist duidelijkheid bieden. Dit onderwerp speelt al tientallen jaren en kost vele tientallen miljoenen: onbetaalbaar en onhaalbaar dus.

Voor onze boeren en ondernemers.

Boeren en ondernemers hebben het de afgelopen tijd zwaar gehad. Veel ondernemers hebben door corona hun omzet drastisch zien dalen. Boeren hebben veel last van landelijke regels, waaronder stikstof. De overheid moet hen weer perspectief bieden. CVO staat pal voor onze boeren en ondernemers!

Goede, effectieve en betaalbare zorg.

CVO wil goede zorg, zodat iedere inwoner kwalitatief de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. CVO wil effectieve zorg, waarbij er weinig bureaucratie is en er wordt gekeken naar wat inwoners daadwerkelijk nodig hebben. CVO wil betaalbare zorg, zodat we als gemeente onze zorg kunnen blijven betalen.

Steun voor sport & cultuur, erfgoed en onze verenigingen.

Sport zorgt voor beweging. Muziek zorgt voor cognitieve ontwikkeling. Cultuur en erfgoed laten wat zien van de Oldebroekse identiteit. Verenigingen zijn de sociale infrastructuur van de gemeente, waardoor mensen elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten. Stuk voor stuk cruciaal voor onze gemeente.

Geen discriminerende coronapas.

Een coronapas zorgt niet voor verbinding, maar voor discriminatie en uitsluiting. Daarom moet er niet worden gehandhaafd door boa’s op een coronapas. Ook al zijn coronatoegangsbewijzen nu van de baan, bestaat er nog altijd de kans dat deze in het najaar gewoon weer terugkomen. Daarom een speerpunt voor CVO!

Behoud van ons landschap, geen windmolens en zonneweides.

Rentmeesterschap, het bouwen en bewaren van de aarde, is een Bijbelse opdracht. Ons Oldebroeker landschap is prachtig en het bewaren waard. Daarom is CVO tegen de huidige duurzaamheidsplannen, maar wil op andere, innovatieve, manieren bijdragen aan duurzame energie.

Voor het gezin & familie. Geen LHBT-vlag.

Wij geloven dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving. We willen daarom aandacht voor gezin en familie hebben in het beleid dat de gemeente maakt. Ook moet de gemeente aandacht geven aan relatie- en huwelijksproblematiek.

Meer bouwen in alle dorpen. Eigen inwoners eerst.

Er heerst een grote woningnood. Er is bijna geen woning, laat staan een betaalbare woning te vinden. Zeker starters hebben weinig kans op de woningmarkt, omdat zij nog geen woning hebben. CVO wil een hoge bouwambitie voor álle kernen. Eigen inwoners eerst.

Bescherm een gemeenschappelijke rustdag.

De samenleving is steeds gehaaster en rent richting een 24/7-economie. Een dag rust nemen is Bijbels. Daarnaast is een gemeenschappelijke dag rust goed voor iedereen. CVO wil deze gemeenschappelijke rustdag daarom beschermen!

Geen lastenverhoging voor onze inwoners.

De lasten voor onze inwoners blijven maar stijgen. De inflatie stijgt ontzettend hard, de rente is laag en lonen stijgen amper mee. Ook is Oldebroek een dure gemeente geworden om in te wonen. Het is daarom van het grootste belang dat onze inwoners niet te maken krijgen met verdere lastenverhoging.

DE AGENDA VAN CVO

Bekijk hier de komende activiteiten van Christelijk Verbond Oldebroek!

Het laatste Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO)!

Copyright © CVO Website door Tobias Seppenwoolde